Nastavitve piškotkov

Dobrodošli na strani Eko Grupe

Zaradi omejene porabe fosilnih goriv in vse večjega onesnaževanja okolja se moramo danes osredotočiti na uporabo obnovljivih virov energije, ki se v naravi stalno obnavljajo in nimajo škodljivega vpliva na okolje. Obnovljivi viri energije imajo pomembno vlogo pri povečanju deleža oskrbe z domačo energijo in zmanjševanju obremenjevanja okolja, izraba obnovljivih virov energije pa predstavlja tudi pomemben ukrep za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

EkoGrupa travnik

Ponujamo vam individualne in fleksibilne rešitve, od manjših do velikih računalniško vodenih objektov:

  • Individualna svetovanja.
  • Pridobitev vseh listin za postavitev ekoloških rešitev.
  • Umestitev v prostor.
  • Izgradnja in nadzor.
  • Izobraževanje upravljalcev.
  • Redni servis.
  • Lasten laboratorij s 50.000 vzorci biomase.